Bygga och renovera energieffektivt. Analys och verktyg

Som Agda i Nykvarn, sitter jag med plåster på handflatorna, bland elinstallatörer och byggföretag (Nordbygg 2018) för att lyssna på Pär Holmgren, tidigare SVT meteorolog, numera konsult i ämnena relaterade till ekologi och ekonomi.

Miljöpåverkan är ett faktum: fotavtrycket växer, konsumtion och flygresor ökar, och världens temperatur stiger i stora takt, med en ökning av  två grader varje år. Rent allmänt blir klimatet påverkat av intensivare åskväder, längre perioder med torka samt längre perioder av höst och vinter än tidigare. Det finns stora utmaningar för både byggherrar och fastighetsförvaltare att tänka miljösmart om Sverige ska uppfylla sitt mål att använda 50% av energin från förnybara källor.

Hur kan man bygga mer effektivt och vilka verktyg finns?

Pär Holmgrens utmaning till byggbranschen innan 2021 är tydliga:

  • Förberedd energi analyser i tidiga skeden av projektering (Se följande länk för information angående en energieffektivt Sverige. www.energibyggare.se
  • Använd resursen på ett smart sätt när miljöprogrammet kommer i behov av renovering.
  • Hitta datastyrda system för automatisering av underhåll och drift.